Veien videre for Nesodden

I løpet av våren 2016 skal kommunestyret ta en beslutning når det gjelder en eventuell sammenslåing med nabokommunene. Tirsdag 29. mars inviteres det til folkemøte om kommunereformen i Tangenten.

Diskusjonen rundt temaet går allerede høylydt på sosiale medier. Kanskje de stille påskedagene er en god anledning til å gjøre seg opp en mening om kommunereformen? En oppfatning du kan dele med andre under det planlagte folkemøtet, samtidig som du får anledning til å lytte til andre synspunkter.

For det er en alvorlig og dyptgripende beslutning som skal tas. Ikke bare for dagens samfunn, men også langsiktig. Hva slags samfunn skal de oppvoksende generasjoner leve i?

I etterpåklokskapens lys er det jo ikke alle vel gjennomtenkte beslutninger som har vist seg å fungere etter forutsetningene.

Flere alternativer er på banen. Nesodden består som en selvstendig kommune er ett. En sammenslåing mellom Nesodden, Frogn og Ås er et alternativ som det ikke lenger synes å være noen oppslutning rundt. Da står vi tilbake med en stor Follo-kommune, som Ås og Enebakk foreløpig ikke har gitt sin tilslutning til, eller et alternativ der Nesodden innlemmes som en bydel i Oslo – postnummer Oslo 13.

Hvilket av disse alternativene gir Nesodden best styringsrett over egen kommune? Blir vi for små i en Oslo-konstellasjon til å bli hørt? Er Ski et alternativ for å beholde Nesoddens etter hvert urbane demografi og den store tilflytningen fra hovedstaden? Eller skal vi forbli selvstendige og oss selv nok, for å sitere en ikke ukjent dramatiker.

Kommunikasjonsmessig er Oslo det klart beste alternativet, og store deler av Nesodden befolkning pendler daglig til Oslo. Det er også tungvint å reise fra Nesodden til Ski med Ruters nåværende ruteplaner. Men det trenger ikke nødvendigvis å være noe godt beslutningsgrunnlag for en eventuell sammenslåing med verken den ene eller andre.

Kanskje er det beste alternativet at Nesodden forblir en selvstendig kommune. Kommunesammenslåingen er jo i bunn og grunn det samme som har skjedd i næringslivet siden 70-tallet med kjedekonsentrasjon, først i dagligvarebransjen og senere har andre bransjer fulgt hakk i hæl. Hva har det ført til? Større enheter, mer makt på færre hender, og en reduksjon av mangfoldet og antall arbeidsplasser? Samtidig har det ført til lavere priser og større konkurranse mellom de ulike aktørene som har kommet forbrukerne til nytte.

Det finnes fordeler og ulemper med alle alternativene, og 29. mars får du anledning til å både spørre og lytte.

Møtet begynner 18.30

Foto: Skiforeningen