Velforbundet vil ha Teigen

Nesodden Velforbund gir sin fulle tilslutning til kampen om å få beholde Teigen gjenvinningsstasjon på Nesodden.

– Det er mange gode argumenter for å beholde Teigen som oppsamlingsplass for avfall i kommunen, påpeker Harald Opsand, som sitter i Nesodden velforbunds styre.

Både miljøhensyn og trafikale hensyn ligger til grunn for Velforbundets initiativ.

– Folk på Nesodden er fornøyd med ordningen. Forsvinner Teigen ligger det en fare i at avfall dumpes i skogholt og på andre uegnede steder. Dette skaper forurensning, mener Opsand.

Han påpeker også at Rundvollbakkene på ingen måte egner seg til ferdsel med breddfulle tilhengere med alskens hageavfall, bygningsmaterialer og annet rask.

– Av trafikksikkerhetshensyn bør denne trafikken unngås. Ikke minst vinterstid. Derfor gir vi i Velforbunet vår fulle tilslutning til å beholde den nåværede ordningen der nesoddinger kan kvitte seg med avfallet sitt på en tilfredsstillende måte og nesten til alle tider, understreker Opsand.

Sven Haslerud sorterer bygningsmaterialer på Teigen. Arkivfoto: Trond Folckersahm