Verdige prisvinnere på Tangen

Av Trond Folckersahm

Som en del av lørdagens juleåpning på Tangen, ble det delt ut to priser i regi av Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd. Prisene gikk til Margrete Bratberg-Grøstad fra Nesodden Teaterfabrikk og Stein Turtumøygård, som ble beæret med henholdsvis «Kulturprisen» og «Årets nesodding»

Det var to glade og også verdige nesoddinger som kunne motta diplom og 20.000 kroner hver for sin innsats i lokalmiljøet.

– Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler i år to priser: «Kulturpris» og prisen «Årets Nesodding». Prisene skal stimulere til lokal frivillighet og kulturelt engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap, sa kultursjef Ellen Knutsen i sin tale til prisvinnerne.

I juryens begrunnelser heter det:

«Nesodden Teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud for barn og unge, og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden.
Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse».

Stein Turtumøygard er en sjelden ressursperson som med sin frivillige innsats og sitt pågangsmot bidrar positivt i lokalmiljøet på Nesodden. Gjennom sine bøker og foredrag og ikke minst talløse organiserte turer i skog og mark, har han gjort Nesoddens historie og husmannsplasser kjent for et stort publikum, i tillegg til å ha vært en stor bidragsyter i kunnskapskonkurransen 4+1 i skolene på Nesodden.
I nesten 50 år har Stein bidratt til at en stor del av Nesoddens befolkning har utviklet og holdt ved like både kropp og sjel. Vi gratulerer Stein Turtumøygard med prisen «Årets Nesodding 2017″.

Bildet viser de to prisvinnerne.
Foto: Trond Folckersahm