Veteranbussene på utstilling

Av Trond Folckersahm

Med nyskrubbet lakk og skinnende interiør, sto bussene fra Johs. Treiders veteranklubb pent oppmarsjert på grusbanen bak Tangenten lørdag.

– Det er ikke så ofte vi får vist oss fram, men siden det er så mye som skjer her på Tangen i dag benytter vi anledningen. I år der første året vi gjør noe som dette, men planene er å ha flere arrangementer framover, så dette er en læringsprosess, forteller Espen Andersen fra Johs. Treiders veteranklubb.

Klubben ble startet på 90-tallet, og teller i dag 75 medlemmer med interesse for busser av gammel årgang. Stort sett møtes de én gang i uka for å jobbe med å skru og holde doningene i tipp, topp stand.

– Det å bevare historien er viktig for oss. Og også det at det er stort og tungt, lukter olje og diesel, er en del av drivkraften. Vi er også en sammensveiset gjeng med felles interesser, og det er gøy å holde på. Vi har også samarbeid med flere klubber rundt om i landet. Faktisk er det rundt 100 veteranbussklubber rundt i Norge, så det er et stort miljø. Noe som er positivt blant annet når vi skal ha tak i deler. Det er mye som har gått ut av produksjon, forteller Andersen.

Det å holde bussene i topp skikk er ikke bare til glede for medlemmene. Bussene benyttes også i flere ulike sammenhenger lokalt.

– Vi kjører både bryllup, SFO-turer, arrangementer for Nesodden kommune, og stiller gjerne opp dersom noen har behov for transport. Men vi holder oss innenfor Nesodden og Frogn, det lengste vi har vært er Vestby. Det er området som Johs. Treider drev ruter i, sier Andersen.

Selv om de allerede har flere busser i drift, har de stadig nye prosjekter på gang. En jobb som ikke bare trenger fysisk innsats. Det er en kostbar geskjeft som krever økonomiske ressurser.

– Vi ønsker oss flere medlemmer og støttemedlemmer. Håpet er at vi også kan få med oss næringslivet og kommunen til å bidra. Vi har fått tilskudd fra fylkeskommunen til ett av prosjektene våre, men det må mer til, så jeg anbefaler folk til å ta kontakt. Vi har mange arrangementer på gang, hyggeturer og bildekvelder, lover Andersen.

BILDE: Robert Agerup, Espen Andersen og Jon A. Opsahl har interesse for veteranbusser og håper på å få flere med i miljøet som de beskriver som svært hyggelig. Foto: Trond Folckersahm.