Vil ruste opp Galleri Vanntårnet

Av Trond Folckersahm

Galleri Vanntårnet påTangentoppen trenger sårt til en oppgradering. Nå går Nesodden Kunstforening bredt ut for å skaffe til veie midler til rehabiliteringen.

– Dette er et av Nesoddens 1000-års steder og et av kommunens signalbygg, og en oppgradering er absolutt nødvendig. Nærheten til minnesmerket over 22. juli bør også være et argument for å holde dette området og bygningen i presentabel stand. Både med tanke på kommunens egne innbyggere og besøkende, mener Vibeke Lunel, som sitter i styret til Nesodden Kunstforening.

Der er ingen tvil om at det er et stort behov for å oppgradere Galleri Vanntårnet. Utvendig flasser murpuss og maling av i store flak. Innvendig har fuktskader begynt å gjøre seg gjeldende. Skader som vil bre seg fort og bidra til å gjøre rehabiliteringsprosessen langt mer kostbar enn nødvendig dersom det ikke blir tatt tak i problemene innen kort tid. Bygget trenger definitivt en omfattende oppgradering for å kunne stå fram som et representativt samlingspunkt, og for å også kunne bli tilført nye verdier som vil gjøre det enda mer attraktivt for brukere og besøkende.

– Etter flere års kamp for å få Nesodden kommune på banen, blir det nå endelig vist politisk vilje til å ta tak i dette, og dagens kommunestyre har satt av 200.000 kroner til oppussing i årets budsjett. Reparasjonen vil koste vesentlig mer, så resten av pengene må vi samle inn selv. Pengene fra kommunen gis heller ikke som et samlet bidrag, men utløses i den form at kommunen dobler det vi klarer å samle inn opp til kr 200.000. Det vi si at om noen bidrar med en tusenlapp, får vi til sammen to tusen kroner av kommunen, om noen bidrar med titusen kroner får vi tjue tusen i tillegg, forteller Lunel.

Derfor går Kunstforeningen ut til alle på Nesodden for å få flest mulig til å bidra økonomisk for å løfte Vanntårnet opp til et representativt nivå. Et arbeid de ønsker å iverksette allerede etter sommeren.

– Vi håper nå at privatpersoner og næringsliv på Nesodden vil bidra økonomisk. Klarer vi å samle inn kr 100.000, utløses de 200.000 fra kommunen, og vi kan sette i gang med sårt tiltrengte reparasjoner. Alle som bidrar vil få en offisiell takk fra oss, og bidrag på over 10.000 vil bli kreditert med en egen plakett som vil synes godt inne i galleriet, forteller Lunel.

– Fasaden på Galleri Vanntårnet trenger et løft. Her flasser det av i store flak, sier Vibeke Lunel i Nesodden kunstforening. Foto: Trond Folckersahm