Vil sikre din daglige trygghet

Av Trond Folckersahm

«Din sikkerhet er vår jobb», er slagordet til det nyetablerte firmaet Safety 365 Holding AS, som i disse dager inntar det norske markedet med en smart helseklokke som har fått navnet Amazing 365, og flere innholdsrike pakkeløsninger som skal sikre folks trygghet i hverdagen.

Det er ikke mindre enn fem nesoddinger blant de ti gründerne som står bak denne nyetableringen. I spissen for disse finner vi Bjørn-Arild Woll og Steinar Flåtteng, begge med lang fartstid innenfor ulike sektorer innen livredning og frivillig arbeid. Woll har mange år bak seg i speiderbevegelsen og i flere andre humanitære sammenhenger, mens Flåtteng i sin tid grunnla Norsk Yrkesdykkerskole, og har i mange år vært engasjert i Sjøstjerna svømme- og livredningsklubb. Med seg har de også nesoddingene Lars Ødegård, Gard A Bjørnstad og Patrick Aubert.

Hovedaksjonærer i det nye selskapet er Woll og hans familie som sitter på mer enn 55 prosent av aksjene.

– Hele forretningsideen bygger på at min far, Bjørn Woll, og min farfar Knut Woll, som grunnla Woll Gjerdefabrikk på Fjellstrand, Nesoddens eldste bedrift i fortsatt drift, døde av hjerteinfarkt henholdsvis 50 og 53 år gamle.

Vi vil på bakgrunn av dette benytte den erfaringen vi har, knytte den opp mot moderne teknologi og gi folk flest et tilbud som sikrer trygghet i hverdagen og en mulighet for hurtig bistand ved akutt sykdom som ligger i samme gate som det Norsk Luftambulanse har bidratt med. Men de har som kjent lagt ned sitt medlemstilbud nå. Vi har dessuten fått med oss flere store aktører både fra norsk næringsliv og offentlige og humanitære organisasjoner som har tatt i mot ideene og planene med åpne armer og stor entusiasme, forteller Bjørn-Arild Woll.

Mange funksjoner
Det var da de første helseklokkene dukket opp på markedet ideen ble unnfanget hos folkene bak Safety 365 Holding.

– Vi så jo at det lå et potensial i disse klokkene, og at det måtte være mulig å utvide dem med flere funksjoner. Vi gikk i tenkeboksen, kom opp med ideer, og var gjennom en lang prosess før vi kom fram til en løsning vi var fornøyd med. På bakgrunn av dette tok vi kontakt med en fabrikk som kunne hjelpe oss med produksjonen av en smart helseklokke, og nå kan vi tilby et produkt som har en lang rekke sikkerhets- og trygghetsfunksjoner og som har kapasitet til å utvides ytterligere, forteller Flåtteng.

Blant funksjonene finner vi en alarmknapp med mulighet for toveiskommunikasjon mellom bruker og Safety 365s alarmsentral, en fallsensor, som fanger opp dersom brukeren skulle falle enten som følge av ubalanse eller et illebefinnende, GPS-funksjon som viser brukerens posisjon og som også kan settes opp som et elektronisk gjerde for demente, der pårørende blir varslet dersom vedkommende beveger seg utenfor det oppsatte gjerdet.

Utover dette er armbåndet i stand til å måle blodtrykk og hjerterytme og kommunisere dette med din fastlege, som dermed kan følge utviklingen i 30-dagers intervaller. I tillegg kan du laste ned dine favorittapper og dessuten Endomondo som regnes som markedets beste treningsprogram.

– Her vil vi etter hvert supplere med ytterligere funksjoner. Vi har mye i støpeskjeen som det er litt for tidlig å gå ut med, forteller Flåtteng.

Pakkeløsninger
Det tilbys i utgangspunktet tre pakkeløsninger for dem som ønsker å knytte seg opp mot Safety 365; standard-, gull-, og titanpakke, og det er lagt ut 36.500 standardpakker, 3.650 gullpakker og 365 titanpakker i utgangspunktet. Standardpakken inkluderer en Amazing 365 smart helseklokke og ett års medlemskap i Safety 365. I medlemskapet er det også bygd inn flere ulike tilleggsfordeler. Mens de større pakkene i tillegg har ytterligere fordeler.

– Det er blant annet både reiseforsikring og ”Doctor in a suitcase” som gir tilgang til lege lokalt og hjemtransport ved sykdomstilfeller via Airmed Evacuation, forteller Flåtteng.

Gründerene i Safety 365 Holding AS, ønsker også å gi noen av inntektene de skaper tilbake til samfunnet, og har donert aksjer til flere ulike tiltak som: Fuck Cancer og The Brain Projekt. Dessuten har de under etablering en egen stiftelse under navnet Spera, som har til hensikt å støtte økonomisk vanskeligstilte gründere og dessuten støtte familier som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

– Vi har ingen intensjoner om å bli steinrike på dette prosjektet. Hovedhensikten er å gjøre noe positivt for samfunnet og å gi noe tilbake. Det hele bygger på bakgrunnen vi alle har med frivillig, humanitært arbeid gjennom flere tiår. Nyttig og ikke minst nødvendig innsats som har kommet samfunnet til gode, avslutter Bjørn-Arild Woll.

Bilde:
Steinar Flåtteng (t.v.) og Bjørn Arild Woll, er to av de lokale aktørene som står bak nyetableringen Safety 365 Holding AS og en smart helseklokke med navn Amazing 365 som blir lansert i Norge i disse dager.